Βρείτε το σπίτι σας

 
 
Πρόσθετες επιλογές
175 000 €
 • 97 μέτρα
 • 800 μέτρα
 • 3 υπνοδωμάτια
 • 1 πάρκινγκ
400 000 €
 • 136 μέτρα
 • 1000 μέτρα
 • 3 υπνοδωμάτια
 • 1 πάρκινγκ
250 000 €
 • 125 μέτρα
 • 70 μέτρα
 • 4 υπνοδωμάτια
 • 1 πάρκινγκ
100 000 €
 • 88 μέτρα
 • 103 μέτρα
 • 2 υπνοδωμάτια
 • 1 πάρκινγκ
130 000 €
 • 60 μέτρα
 • 350 μέτρα
 • 2 υπνοδωμάτια
 • 1 πάρκινγκ
100 000 €
 • 62 μέτρα
 • 250 μέτρα
 • 2 υπνοδωμάτια
 • 1 πάρκινγκ
90 000 €
 • 75 μέτρα
 • 20 μέτρα
 • 3 υπνοδωμάτια
 • 1 πάρκινγκ
450 000 €
 • 330 μέτρα
 • 5200 μέτρα
 • 6 υπνοδωμάτια
 • 3 πάρκινγκ
390 000 €
 • 82 μέτρα
 • 900 μέτρα
 • 2 πάρκινγκ
180 000 €
 • 115 μέτρα
 • 150 μέτρα
 • 3 υπνοδωμάτια
 • 1 πάρκινγκ
150 000 €
 • 90 μέτρα
 • 2 υπνοδωμάτια
 • 1 πάρκινγκ
260 000 €
 • 100 μέτρα
 • 200 μέτρα
 • 2 υπνοδωμάτια
 • 2 πάρκινγκ
70 000 €
 • 55 μέτρα
 • 150 μέτρα
 • 2 υπνοδωμάτια
 • 1 πάρκινγκ
60 000 €
 • 55 μέτρα
 • 150 μέτρα
 • 2 υπνοδωμάτια
 • 1 πάρκινγκ
110 000 €
 • 76 μέτρα
 • 45 μέτρα
 • 2 υπνοδωμάτια
 • 1 πάρκινγκ
105 000 €
 • 68 μέτρα
 • 45 μέτρα
 • 2 υπνοδωμάτια
 • 1 πάρκινγκ
75 000 €
 • 80 μέτρα
 • 2 υπνοδωμάτια
250 000 €
 • 125 μέτρα
 • 500 μέτρα
 • 3 υπνοδωμάτια
 • 1 πάρκινγκ
220 000 €
 • 98 μέτρα
 • 3 υπνοδωμάτια
 • 1 πάρκινγκ
84 000 €
 • 80 μέτρα
 • 1200 μέτρα
 • 2 υπνοδωμάτια
 • 1 πάρκινγκ
126 000 €
 • 105 μέτρα
 • 1000 μέτρα
 • 4 υπνοδωμάτια
 • 1 πάρκινγκ
95 000 €
 • 80 μέτρα
 • 1000 μέτρα
 • 2 υπνοδωμάτια
 • 1 πάρκινγκ